Chọn 1 trong 3 chủ đề để khám phá và tham gia thử thách nhé!

Một khuôn mặt,
vạn thần thái

Trong 10s, khoe ngay vạn thần thái mà bạn có thể chụp liên tục tại cùng một khoảnh khắc với Công nghệ Chụp Một Chạm tân tiến từ Galaxy A51 và A71.

Một nhóm bạn,
vạn chất riêng

Cùng một khoảnh khắc, hãy chia sẻ ngay vô vàn bức ảnh độc đáo hài hước với nhóm bạn lâu năm mà bạn có thể chụp liên tục trong 10s bằng Công nghệ Chụp Một Chạm tân tiến từ Galaxy A51 và A71

Một điệu nhảy,
vạn phong cách

Thể hiện ngay vạn phong cách độc đáo qua điệu nhảy mà bạn có thể chụp liên tục trong 10s tại cùng một khoảnh khắc với Công nghệ Chụp Một Chạm.tân tiến từ Galaxy A51 và A71.

Một khuôn mặt,
vạn thần thái

Trong 10s, khoe ngay vạn thần thái mà bạn có thể chụp liên tục tại cùng một khoảnh khắc với Công nghệ Chụp Một Chạm tân tiến từ Galaxy A51 và A71.

Một nhóm bạn,
vạn chất riêng

Cùng một khoảnh khắc, hãy chia sẻ ngay vô vàn bức ảnh độc đáo hài hước với nhóm bạn lâu năm mà bạn có thể chụp liên tục trong 10s bằng Công nghệ Chụp Một Chạm tân tiến từ Galaxy A51 và A71

Một điệu nhảy,
vạn phong cách

Thể hiện ngay vạn phong cách độc đáo qua điệu nhảy mà bạn có thể chụp liên tục trong 10s tại cùng một khoảnh khắc với Công nghệ Chụp Một Chạm.tân tiến từ Galaxy A51 và A71.

#GalaxyA51 #CameraMacroChụpCậnCảnh #ĐầuTiênTrênSamsungGalaxy